Slider

urbanističke parcele broj 64, 65 i 79,  ukupne površine cca 1.600m2, namjene dječje ustanove (vrtići), u zahvatu DUP-a “Zabjelo 9”, Zona C; 

Additional Info

  • Namjena Vrtići

Urbanističke parcele broj 2090/1474 i broj 2090/1221 ukupne površine 3.846m2, namjene centralne djelatnosti,   u zahvatu DUP-a “Konik-Stari aerodrom”-Izmjene i dopune; 

Additional Info

  • Namjena Centralne djelatnosti

urbanističke parcele broj 11 i 15, namjene-sportski tereni i sport i rekreacija-spa centar, ukupne površine 21.100m2, u zahvatu DUP-a “Rekreativno-kulturna zona na obali rijeke Morače”-Južni dio-Izmjene i dopune;  

Additional Info

  • Namjena Sport

urbanistička parcela broj 1, Zona B, površine 273.413m2, namjene EXPO centar, urbanističke parcele broj 1, 2, 3, 4 i 5, Zona C, ukupne površine 460.782m2,UP1 P=208587m2, UP2 P=55074m2, UP3 P=82644m2, UP4 P=42314m2, UP5 P=72163m2, namjene komercijalni sadržaji i hotel, urbanističke parcele broj 1 i 2, Zona D, ukupne površine 497.147m2, UP1 P=457911m2, UP2 P=39236m2, namjene trkačka staza i kamping, urbanističke parcele broj 1,2, 3 i 4, Zona F, ukupne površine 48.344m2, UP1 P=10504m2, UP2 P=11457m2, UP3 P=15075m2, UP4 P=13308m2, namjene izložbeni saloni, u zahvatu DUP-a “Industrijska zona A”-Izmjene i dopune;

Additional Info

  • Namjena Sport
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
Ovdje smo da vam pomognemo

Za sva dodatna pitanja, materijale i predloge kontaktirajte nas putem kontakt podataka i kontakt forme u nastavku.

  +382 20 226 444        ekonomskasaradnja@podgorica.me

Poslednje novosti