Slider

Urbanističke parcele broj 10, 11, 12, 14, 16, 24 i 25, namjene poslovanje (trgovina, skladišta, privredni objekti, stovarišta...), ukupne površine cca 19.700m2, u zahvatu DUP-a „Dajbabe Zelenika – dio planske zone

Additional Info

  • Namjena Poslovni objekti

urbanističke parcele broj 1, 2, 3, 4, Blok 18,ukupne površine 1.381m2, UP1 P=420m2, UP2 P=260m2, UP3 P=275m2 UP4 P=426m2,namjene individualno stanovanje, u zahvatu DUP-a “SZ Kruševac-Blok VI”-Izmjene i dopune;  

Additional Info

  • Namjena Stanovanje

urbanističke parcele broj 5-5 i 5-18, UP5-5 P=2288m2, UP5-18 P=311,50m2  namjene individualno stanovanje, ukupne površine 585m2, u zahvatu DUP-a “Tološi 2”-Izmjene i dopune;

Additional Info

  • Namjena Stanovanje

urbanističke parcele broj 3, 4, 5, 6, 7 i 8 ukupne površine 4.489m2, namjene individualno stanovanje, u zahvatu DUP-a “Zagorič 2“-Izmjene idopune, Zona A , Blok 1; 

Additional Info

  • Namjena Stanovanje

urbanističke parcele broj 67, 68a, 68b, 68c i 68d u zahvatu DUP-a “Zagorič 1-dio zone A”-Izmjene i dopune, ukupne površine 3.894m2, namjene eksluzivno stanovanje/diplomatsko naselje; 

Additional Info

  • Namjena Stanovanje

urbanističke parcele broj 502, 503, 504, 505 i 520 u zahvatu DUP-a “Zagorič 1”-Izmjene i dopune, ukupne površine 3.973m2, namjene individualno stanovanje; 

Additional Info

  • Namjena Stanovanje

urbanističke parcele broj  5-3, 3-17 i 3-18, ukupne površine 4.151m2, UP5-3 P=618m2, UP3-17 P=1782m2, UP3-18 P=1751m2,namjene- djelatnosti sa stanovanjem, u zahvatu DUP-a “Prvoborac”-Izmjene i dopune; 

10 urbanističkih parcela namjene-individualno stanovanje, ukupne površine 10.004m2, u zahvatu UP-a “Skladišta i servisi-Cijevna”, Blokovi 16, 17 i 18; 

Additional Info

  • Namjena Stanovanje

Urbanističke parcele broj 33, 52, 73, 74, 75, 76, 2090/913, 2090/1462, 2090/1470 i 2090/1471 namjene-individualno stanovanje, ukupne površine 4.159m2, u zahvatu DUP-a “Konik-Stari Aerodrom”-Izmjene i dopune,; 

 

urbanistička parcela broj  98, Zona B, površine 428m2, namjene-individualno stanovanje,  u zahvatu DUP-a “Konik-Sanacioni plan”-Izmjene i dopune; 

Strana 1 od 4
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
Ovdje smo da vam pomognemo

Za sva dodatna pitanja, materijale i predloge kontaktirajte nas putem kontakt podataka i kontakt forme u nastavku.

  +382 20 226 444        ekonomskasaradnja@podgorica.me

Poslednje novosti