Slider

Investitorima koji se odluče da posluju u Crnoj Gori, zahvaljujući potpisanim bilateralnim sporazumima, omogućen je neometan izvoz proizvoda na tržište od preko 800 miliona ljudi.

Sporazumi o slobodnoj trgovini
Implementacija ovih sporazuma implicira porast obostrane trgovine i formiranju pozitivnog ambijenta za strane investicije. Zemlje potpisnice su se obavezaleza stvaranje zone slobodne trgovine do sredstava za ulazak u uzajamne bilateralne sporazume, u skladu s odredbama STO-a[1] , uključujući procese i obaveze svake od njih na putu prema EU .

Prema načelima STO-a, svi sporazumi obuhvataju dva temeljna nediskriminatorna principa, što znači odobravanje nacionalnog tretmana i primjenu carinske tarife povlašćene nacije. Uvozne carinske stope neće se povećati niti nove uvedene od strane država potpisnica.
Crna Gora je potpisala sporazume o slobodnoj trgovini sa CEFTA, EFTA, Rusijom, Turskom, Ukrajinom, a u toku su pregovori sa Bjelorusijom i Kazahstanom.
Napomena: Detaljnije informaicije o ukidanjuplaćanja carinskih stopa, u skladu sa pomenutim sporazumima, mogu se dobiti na osnovu tarifnog broja pod kojim su proizvodi koji se plasiraju na tržište klasifikovani.

Sporazumi o ekonomskoj saradnji 
Glavni cilj Sporazuma o ekonomskoj saradnji je uspostavljanje institucionalnog okvira za saradnju kroz jačanje i poboljšanje ekonomskih interesa.
Od uspostavljanja nezavisnosti, Crna Gora je potpisala 12 Sporazuma o ekonomskoj saradnji (Republika Bugarska, Narodna Republika Kina, Republika Mađarska, Republika Srbija, Država Katar, Republika Turska, Republika Makedonija, Republika Slovenija,  Republika Azerbejdžan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Republika Češka i regija Abruco-Republika Italija). Pored sporazuma koje je Crna Gora potpisala kao nezavisna država, ugovori potpisani od strane bivših državnih zajednica gdje je Crna Gora bila članica (SFRY, SRY, SMN), a koji su konsolidovani, takđe se primjenjuju (Republika Kipar, republika Astrija, Republika Poljska).

Sporazumi o uzajamnoj promociji i zaštiti investicija 
Ovi sporazumi teže kreiranju stabilog okvira za investicije i bolje upotrebe ekonomskih resursa. Definišu uslove investirajna između zemalja, omogućavajući slobodno prenošenje finansijskih sredstava, pravo na subrogaciju, kompenzaciju u slučaju eksproprijacije i rješavanje sporova između investitora i zemalja, uključujui rješavanje sporova između samih zemalja.
Od uspostavljanja nezavisnosti, Crna Gora je potpisala 10 sporazuma o ekonomskoj saradnji i to sa: Republikom Srbijom, Češkom Republikom, Republikom Finskom, Kraljevinom Danskom, Državom katar, Republikom Makedonijom, Maltom, Republikom Azerbejdžan, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Belgijsko – Luksemburškom Ekonomskom Unijom. 

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
Ovdje smo da vam pomognemo

Za sva dodatna pitanja, materijale i predloge kontaktirajte nas putem kontakt podataka i kontakt forme u nastavku.

  +382 20 226 444        ekonomskasaradnja@podgorica.me

Poslednje novosti