Slider

Javni poziv za pružanje mentoring usluga koji sprovodi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa biznis centrima/jedinicama lokalne samouprave, namjenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih privrednih subjekata

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i /ili odgovornim licem privrednog subjekta određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati).Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.

Mentoring čini skup sljedećih usluga:

· Dijagnostikovanje - analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
· Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova i njihovoj implementaciji, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
· Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.;
· Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.
Ko su mentori?

Mentor je kvalifikovana osoba koja posjeduje certifikat da je uspješno završila mentoring treninge organizovane od strane certifikovanih mentora Razvojne agencije Srbije i JICA konsultanata iz oblasti dijagnostifikovanja preduzeća, finansijskog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, proizvodnog menadžmenta, poslovne komunikacije i razvoja ljudskih resursa.

Usluga mentoringa je besplatna za odabranih 30 korisnika sa teritorije opština: Podgorica, Cetinje, Bar, Danilovgrad, Nikšić, Bijelo Polje, Berane i Mojkovac.

Zainteresovani kandidti podnose prijave u dvije kategorije:

· Novoosnovani privredni subjekti-ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva
· Postojeći privredni subjekti-koji su registrovani prije aprila 2014.godine

 


USLOVI JAVNOG POZIVA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju registrovana mikro, mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnici u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br.040/11) koja:

· imaju sjedište na teritoriji Podgorice, Bara, Cetinja, Danilovgrada, Nikšića, Bijelog Polja, Berana i Mojkovca
· posluju 100 % u privatnom vlasništvu,
· nijesu imala gubitke u poslednjoj godini poslovanja (za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2014.godine)
· ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije, ne organizuju igre na sreću/lutriju, ne bave se proizvodnjom duvana i alkoholnih pića.

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

Za novoosnovane privredne subjekte, ne starije od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:

1. Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular
2. Rješenje o registraciji iz CRPS
3. Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha) – za 2015 i 2016.godinu
Napomena: Tačka 3. ne važi za privredne subjekte registrovane u drugoj polovini 2016.godine.

Za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2014.godine

1.Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular

2.Rješenje o registraciji iz CRPS

3.Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha) – za 2015 i 2016.godinu

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća zadržava pravo da provjeri vjerodostojnost podnijete dokumentacije, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletno podnjete prijave.

 

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

Prijavni formular se može preuzeti na web stranicama: www.nasme.me, www.mek.gov.me, ili u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i na web stranicama i u prostorijama biznis centara/jedinica lokalne samouprave. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom sa naznakom: Prijava na Javni poziv za sprovođenje mentoring usluga u 2017.godini na sljedeće adrese:

 

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Rimski trg 46

81000 Podgorica

Tel: +382 20 406-316

Fax: +382 20 406-321

Web: www.nasme.me e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Biznis Start – up Centar Bar (BSC Bar)

Bulevar Revolucije bb

Poslovni Centar Kula A, sprat V

85000 Bar

Tel: +382 30 313 712

Fax: + 382 30 313 737

Web: www.bscbar.org e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Biznis centar Cetinje (BC Cetinje)

Nikole Lekića

81250 Cetinje

Tel: +382 41 231 452

Mob: +382 67 261 243

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Glavni grad Podgorica

Biro za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici

Njegoševa 13

81000 Podgorica

Tel:+382 20 226 444

Web: www.podgorica.me

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Regionalni biznis centar Berane

Rudes bb

84300 Berane

Tel: +382 68 793 795

Web:www.rbcberane.me

E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Opština Berane

IV Crnogorske Brigade

84300 Berane

Tel:+382 68 538 110

+382 68 726 817

Web:www.berane.co.me

E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Opština Mojkovac

Trg Ljubomira Bakoča bb

84205 Mojkovac

Tel:+382 69 325 285

Web: www.mojkovac.me

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Opština Danilovgrad

Trg 9.decembar

81410 Danilovgrad

Tel:+382 20 816 126

Web:www.danilovgrad.me

E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Opština Nikšić

Njegoševa 18

81400 Nikšić

Tel:+382 40 213 075

Mob:+382 67 523 566

Web: www.niksic.me

E-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Opština Bijelo Polje

Slobode bb

84000 Bijelo Polje

Tel:+382 69 359 556

Web: www.bijelopolje.co.me

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na br. +382 20 406 316, +382 20 406 321 ili putem elektronske pošte na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD 05.12 DO 29.12.2017.GODINE DO 13H.

 

Dokumentacija:

Javni-poziv-mentoring-2017.pdf

Prijavni-formular.doc

Upustvo-mentoring.doc

 

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
Ovdje smo da vam pomognemo

Za sva dodatna pitanja, materijale i predloge kontaktirajte nas putem kontakt podataka i kontakt forme u nastavku.

  +382 20 226 444        ekonomskasaradnja@podgorica.me

Poslednje novosti