Slider

 Finansijske olakšice privrednim subjektima  koji obavljaju djelatnost u biznis zoni su:

  • Davanje zemljišta na korišćenje na period do 30 godina bez naknade
  • Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta  pod uslovom da investitor o svom trošku izvrši komunalno opremanje lokacije, u skladu sa Odlukom o naknadama za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; 
  • Oslobađanje obaveze plaćanja godišnjenaknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji biznis zona na 5 godina;
  • Oslobađanje od plaćanja  poreza na  nepokretnosti na  5 godina, u skladu sa Odlukom o porezu na nepokretnosti.

Pravo na olakšice iz stava 1 ovog člana imaju privredni subjekti koji u roku od tri mjeseca od dana početka obavljanja djelatnosti u biznis zoni zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme sa odgovarajućim brojem lica, sa evidencije nezaposlenih u Glavnom gradu, utvrđen tabelom:

Servisno skladišna zona sa ranžirnom stanicom Agroindustrijska zona Industrijska zona A
Parcela Br. Zaposlenih Parcela Br. Zaposlenih Parcela Br. Zaposlenih
UP 4 18 3.1 26 ZONA B
UP 5 18 3.2 26 UP 1 55
UP 6 18 3.3 26 UP 2 10
UP 7 18 3.4 26 ZONA C
UP 8 18 4a1 64 UP 1 928
UP 9 18 4a2 64 UP 2 350
UP 10 14 4a3 64 UP 3 432
UP 11 14 4b1 74 UP 4 40
UP 12 18 4b2 74 UP 5 183
UP 13 6 4b3 74 ZONA D
UP 14 6 5.1 14 UP 1 15
UP 15 18 5.1.a T.S. UP 2  
UP 16 6 5.6 14 ZONA F
UP 17 6 6b2 10 UP 1 11
UP 18 18 6b3 10 UP 2 11
UP 19 6 6b4 10 UP 3 15
UP 20 6 7b1 9 UP 4 11
UP 21 12 7b2 9    
UP 22 12 8a1 28    
UP 23 11 8a2 28    
UP 24 6 8b1 32    
UP 25 6 8b2 32    
UP 26 6 9a1 33    
UP 27 6 9a2 33    
    9b1 34    
    9b2 34    
    10.1 14    
    10.2 14    
    10.3 14    
    10.4 14    

 

U zavisnosti od veličine zemljišta koju privredni subjekat koristi u okviru biznis zona, broj novo- zaposlenih kao uslov za dobijanje olakšica biće korigovan proporcionalno veličini tog zemljišta u odnosu na veličinu urbanističke parcele kojoj korišćeno zemljište pripada.

Ukoliko raskine odnos sa zaposlenim iz stava 2 ovog člana, korisnik biznis zone je dužan da u roku od 30 dana zasnuje radni odnos sa drugim licem sa evidencije nezaposlenih u Glavnom gradu i da o tome obavijesti upravljača biznis zone.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
Ovdje smo da vam pomognemo

Za sva dodatna pitanja, materijale i predloge kontaktirajte nas putem kontakt podataka i kontakt forme u nastavku.

  +382 20 226 444        ekonomskasaradnja@podgorica.me

Poslednje novosti