FINANSIJSKE OLAKŠICE

 

 Finansijske olakšice privrednim subjektima  koji obavljaju djelatnost u biznis zoni su:
 
1. Davanje zemljišta na korišćenje na period do 30 godina bez naknade
 
2. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta  pod uslovom da investitor o svom trošku izvrši komunalno opremanje lokacije, u skladu sa Odlukom o naknadama za komunalno opremanje građevinskog zemljišta; 
 
3. Oslobađanje obaveze plaćanja godišnjenaknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji biznis zona na 5 godina;
 
4. Oslobađanje od plaćanja  poreza na  nepokretnosti na  5 godina, u skladu sa Odlukom o porezu na nepokretnosti.
 
Pravo na olakšice iz stava 1 ovog člana imaju privredni subjekti koji u roku od tri mjeseca od dana početka obavljanja djelatnosti u biznis zoni zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme sa odgovarajućim brojem lica, sa evidencije nezaposlenih u Glavnom gradu, utvrđen tabelom:

 
U zavisnosti od veličine zemljišta koju privredni subjekat koristi u okviru biznis zona, broj novo- zaposlenih kao uslov za dobijanje olakšica biće korigovan proporcionalno veličini tog zemljišta u odnosu na veličinu urbanističke parcele kojoj korišćeno zemljište pripada.

Ukoliko raskine odnos sa zaposlenim iz stava 2 ovog člana, korisnik biznis zone je dužan da u roku od 30 dana zasnuje radni odnos sa drugim licem sa evidencije nezaposlenih u Glavnom gradu i da o tome obavijesti upravljača biznis zone.