Slider

 1. Urbanističke parcele u zahvatu DUP-a „Servisno skladišna zona sa ranžirnom stanicom”

Površina zahvata plana je 151,26 ha, a ukupna površina urbanističkih parcela koje su predmet ove odluke je cca 32,1 ha.

Urbanistička parcela Površina (m2) Pretežna namjena Površina pod objektima m2 (max) Dozvoljena spratnost Površina pod objektima m2(max) BGP m2 (max)
UP 4 17959 skladišta i servisi 6000 P do P+2 6000 18000
UP 5 21838 skladišta i servisi 6000 P do P+2 6000 18000
UP 6 16112 skladišta i servisi 6000 P do P+2 6000 18000
UP 7 19601 skladišta i servisi 6000 P do P+2 6000 18000
UP 8 16064 skladišta i servisi 6000 P do P+2 6000 18000
UP 9 19543 skladišta i servisi 6000 P do P+2 6000 18000
UP 10 16018 skladišta i servisi 4500 P do P+2 4500 13500
UP 11 19482 skladišta i servisi 4500 P do P+2 4500 13500
UP 12 16018 skladišta i servisi 6000 P do P+2 6000 18000
UP 13 9742 skladišta i servisi 2000 P do P+2 2000 6000
UP 14 9742 skladišta i servisi 2000 P do P+2 2000 6000
UP 15 16063 skladišta i servisi 6000 P do P+2 6000 18000
UP 16 9800 skladišta i servisi 2000 P do P+2 2000 6000
UP 17 9743 skladišta i servisi 2000 P do P+2 2000 6000
UP 18 16018 skladišta i servisi 6000 P do P+2 6000 18000
UP 19 9742 skladišta i servisi 2000 P do P+2 2000 6000
UP 20 9742 skladišta i servisi 2000 P do P+2 2000 6000
UP 21 10326 skladišta i servisi 3600 P do P+2 3600 10800
UP 22 12235 skladišta i servisi 3600 P do P+2 3600 10800
UP 23 20998 benzinska pumpa 3500 P do P+2 3500 10500
UP 24 6284 skladišta i servisi 2000 P do P+2 2000 6000
UP 25 6284 skladišta i servisi 2000 P do P+2 2000 6000
UP 26 6284 skladišta i servisi 2000 P do P+2 2000 6000
UP 27 6284 skladišta i servisi 2000 P do P+2 2000 6000

 

2. Urbanističke parcele u zahvatu DUP-a „Agroindustrisjka zona”

Površina zahvata plana je 43,39 ha, a ukupna površina urbanističkih parcela koje su predmet ove odluke je cca 17,5 ha

Parcela Površina (m2) Namjena Maximalna spratnost Bruto površina pod objektima(m2) BRGP (m2)
3.1 7607 Prerada mlijeka P+1; P+2 do P+4 2232 3348
3.2 7608 Prerada mlijeka P+1; P+2 do P+4 2232 3348
3.3 7607 Prerada mlijeka P+1; P+2 do P+4 2232 3348
3.4 7608 Prerada mlijeka P+1; P+2 do P+4 2232 3348
4a1 6931 Mlinsko pekarska industrija P+4 2052 3078
4a2 7036 Mlinsko pekarska industrija P+2 do P+4 2088 3132
4a3 6932 Mlinsko pekarska industrija P+2 do P+4 2088 3132
4b1 6930 Proizvodnja keksa i konditorskih proizvoda P+2 do P+4 3078 3078
4b2 7035 Proizvodnja keksa i konditorskih proizvoda P+2 do P+4 2088 3132
4b3 6931 Proizvodnja keksa i konditorskih proizvoda P+2 do P+4 2088 3132
5.1 6657 Duvansko distributivni skladišni prostor Pv 2096 3194
5.1.a 600 Razvodno post.el.distrib. Pv 100 100
5.6 5627 Skladišni prostor Pv 2808 4212
6b2 1445 Mala agroprivreda i trgovina Pv do P+1 770 1155
6b3 1445 Mala agroprivreda i trgovina Pv do P+1 770 1155
6b4 1445 Mala agroprivreda i trgovina Pv do P+1 770 1155
7b1 2653 Diskontna prodaja mesa i suhomesnatih proizvoda Pv 465 465
7b2 2653 Diskontna prodaja mesa i suhomesnatih proizvoda Pv 465 465
8a1 7057 Prerada voća i povrća P+2 do P+4 2160 3240
8a2 7059 Prerada voća i povrća P+1 do P+2 2100 3150
8b1 7058 Proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića P+2 do P+4 2160 3240
8b2 7060 Proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića P+1 do P+2 2100 3150
9a1 7193 Proizvodnja gotovih jela P+1 do P+2 2160 3240
9a2 7193 Proizvodnja gotovih jela P+2 do P+4 2160 3320
9b1 7193 Prerada mesa i mesnih proizvoda P+1 do P+2 2160 3240
9b2 7193 Prerada mesa i mesnih proizvoda P+2 do P+4 2160 3240
10.1 6345 Skladišta i hladnjače Pv 2600 3900
10.2 6038 Skladišta i hladnjače Pv 2100 3150
10.3 5733 Skladišta i hladnjače Pv 2100 3150
10.4 5431 Skladišta i hladnjače Pv 2600 3900

 

3.  Biznis zona u zahvatu DUP-a „Industrijska zona A”.

Površina zahvata plana je 219,05 ha, a ukupna površina urbanističkih parcela koje su predmet ove odluke je cca 131,6 ha

broj urb. parcele površina urb. parcele površina pod objektom BGP ukupno namjena
ZONA B  
UP 1 273413.0 55000.0 55000.0 EXPO centar
UP 2 36533.0 947.5 947.5 zeljeznicka stanica
ZONA C  
UP 1 208587.0 57500.0 92800.0 komercijalni sadržaji
UP 2 55074.0 17500.0 35000.0 komercijalni sadržaji
UP 3 82644.0 8200.0 43200.0 hotel
UP 4 42314.0 4000.0 4000.0 komercijalni sadržaji
UP 5 72163.0 9111.0 18222.0 komercijalni sadržaji
ZONA D  
UP 1 457911.0 11892.0 11892.0 trkačka staza
UP 2 39236.0 0.0 0.0 kamping
ZONA F  
UP 1 10504.0 2626.0 3413.8 izložbeni saloni
UP 2 11457.0 2864.3 3723.5 izložbeni saloni
UP 3 15075.0 3768.8 4899.4 izložbeni saloni
UP 4 11308.0 2827.0 3675.1 izložbeni saloni

 

U biznis zonama iz člana 2 ove odluke privredni subjekat može  obavljati sledeće  djelatnosti:

1) poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo,

2) agroindustrija (mala agroprivreda i trgovina, prerada mlijeka i mliječnih proizvoda, mlinsko pekaraska industrija, proizvodnja keksa i konditorskih proizvoda, duvansko distributivni skladišni prostor, prerada voća i povrća, proizvodnja alkohola i bezalakoholonih pića, proizvodnja gotovih jela, proizvodnja mesa i mesnih proizvoda, diskontna prodaja mesa i suhomesnatih proizvoda),

3) prerađivačka industrija (prehrambena, tekstilna, duvanska, industrija kože i obuće, laka hemijska industrija, industrija celuloze i papira, metalurgija, mašinska industrija, elektroindustrija, grafička industrija, građevinska industrija, drvna industrija),

4) saobraćaj, skladištenje i hladnjače,

5) informisanje i komunikacije,

6) stručne, naučne i tehničke djelatnosti,

7) magacini otvorenog, poluotvorenog i zatvorenog tipa,

8) radni pogoni prerade, dorade, pakovanja i ekspedicije,

9) izložbeno-prodajni saloni,

10) robno-distributivni centri,

11) proizvodno zanatstvo,

12) privredni objekti i

13) uslužne djelatnosti

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider
Ovdje smo da vam pomognemo

Za sva dodatna pitanja, materijale i predloge kontaktirajte nas putem kontakt podataka i kontakt forme u nastavku.

  +382 20 226 444        ekonomskasaradnja@podgorica.me

Poslednje novosti