ŠANSA ZA NOVE INVESTICIJE


Odlukom o određivanja građevisnkog zemljišta koje može biti predmet raspolaganja u 2016. godini, radi izgradnje objekata predviđenih planskom dokumentacijom.

 


Finansijske olakšice koje su usvojene ovom odlukom su:

 

1. Davanje zemljišta na korišćenje na period do 30 godina bez naknade


2. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta pod uslovom da investitor o svom trošku izvrši komunalno opremanje lokacije, u skladu sa Odlukom o naknadama za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;


3. Oslobađanje obaveze plaćanja godišnjenaknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji biznis zona na 5 godina;


4. Oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti na 5 godina, u skladu sa Odlukom o porezu na nepokretnosti.

 

Uredba  o podsticaju direktnih investicija 
 

Uredba o podsticanju direktnih investicija definiše finansijske podsticaje za nove investicije u Crnoj Gori i ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta države i povećanje konkurentnosti privrede. Pomenuti akt teži privlačenju novih investitora, povećanju zaposlenosti, naročito u manje razvijenim područjima Crne Gore, kao i uravnoteženju regionalnih razlika. Kroz obezbjeđivanje adekvatnih podsticaja direktno će se uticati na investicione odluke potencijalnih investitora koji razmatraju da se pozicioniraju na tržištu Crne Gore. Sredstva za podsticanje investicija se dodjeljuju na osnovu javnog oglasa i to za investicione projekte čija je minimalna vrijednost ulaganja 500.000 eura i kojima se obezbjeđuje otvaranje najmanje 20 novih radnih mjesta u roku od tri godine, od dana zaključivanja ugovora o korišćenju sredstava. Podsticaji za novo radno mjesto su od 3000 do 10000€. Osim toga, za kapitalne investicije veće od 10 miliona koji stvaraju najmanje 50 novih radnih mjesta, podsticaji se mogu dodijeliti u visini do 17% vrijednosti investicije. Uredba takođe predviđa mogućnost refundacije troškova za izgradnju infrastrukture neophodne za realizaciju investicionog projekta. Prema Uredbi o podsticanju direktnih investicija, strani investitor može biti korisnik sredstava ako osnuje privredni subjekat u Crnoj Gori.


 

    Grafički prikaz granica DUP-ova u okvu kojih su zone: